Skip to Content

Subvencions per a circuits i xarxes de difusió d’espectacles d’arts escèniques i música sense finalitat lucrativa 2018
Convoca:
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Descripció:

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural convoca subvencions per donar suport a la producció municipal i l’exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d’espectacles de caràcter professional en l’àmbit de les arts escèniques i la música sense finalitat lucrativa.

Modalitats

  • Suport a la producció d’espectacles d’arts escèniques i música, produïts o coproduïts per ajuntaments o ens dependents o vinculats. Les produccions poden ser individuals (una sola producció) o un pla de producció anual (diverses produccions), i coproduccions amb tercers.
  • Suport a l’exhibició d’espectacles en festivals d’arts escèniques promoguts per ajuntaments o ens dependents o vinculats; en queden exclosos els festivals de música.
  • Suport a l’exhibició d’espectacles en circuits i xarxes de difusió d’arts escèniques i de música, promoguts per entitats privades sense ànim de lucre (associacions, fundacions, etc.).

Qui hi pot optar?

En el cas de les modalitats a) i b), els ajuntaments de Catalunya i ens públics vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social aportat íntegrament o majoritàriament per les entitats esmentades.

Termini de presentació:
13.06.2018