Skip to Content

Subvencions en el marc del Programa Pleamar de la Fundació Biodiversidad 2018
Convoca:
Fundació Biodiversidad
Descripció:

La Fundació Biodiversidad convoca subvencions per al foment i impuls de la sostenibilitat pesquera i aqüícola, en el marc del Programa Pleamar, cofinançat pel Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP).

Els projectes presentats s’hauran d’orientar cap a algunes de les següents mesures: 

  • Innovació mediambiental (articles 39 i 47 del RFEMP). 
  • Assessorament professional (articles 27 i 49 del RFEMP). 
  • Creació i manteniment de xarxes i accions de transferència (articles 28 i 50 del RFEMP). 
  • Recollida, tractament i valorització de residus (articles 39 i 40 del RFEMP). 
  • Àrees protegides (article 40 del RFEMP). 
  • Comunicació i sensibilització ambiental amb participació de pescadors (articles 40 i 68 del RFEMP). 
  • Prestació de serveis mediambientals pel sector aqüícola [article 54.b) de l’RFEMP]. 
  • Certificació i promoció (article 68 del RFEMP).
Termini de presentació:
20.06.2018