Skip to Content

Subvencions destinades a projectes d’atenció a dones i nenes víctimes de tràfic de blanques
Convoca:
Secretaria d'Estat d'Igualtat
Descripció:

La Secretaria d’Estat d’Igualtat ha obert la convocatòria de subvencions públiques a projectes d’atenció a dones i nenes víctimes de tràfic de blanques amb fins d’explotació sexual i els seus fills i filles menors o amb discapacitat.

Poden ser beneficiàries entitats sense ànim de lucre i que tinguin projectes destinats a l’atenció de dones i nenes víctimes de tràfic de blanques amb fins d’explotació sexual i els seus fills i filles menors o amb discapacitat les actuacions de les quals es desenvolupin en els àmbits de:

  • Assistència integral
  • Detecció, informació i assessorament,
  • Atenció psicosocial
  • Assistència sanitària
  • Suport jurídic
  • Acompanyament a altres recursos i inserció sociolaboral
  • Activitats de formació 
  • Atenció a situacions d’especial vulnerabilitat
  • Actuacions de detecció i atenció a les víctimes menors d’edat, dones estrangeres en situació irregular, sol·licitants de protecció internacional, víctimes amb discapacitat i amb problemes de salut mental entre altres.

Es pot sol·licitar de manera telemàtica al següent enllaç: https://sedempr.gob.es/es/igualdad

Termini de presentació:
18.04.2019