Skip to Content

Subvencions de projectes i activitats per a entitats 2018 de la Generalitat de Catalunya
Convoca:
Generalitat de Catalunya
Descripció:

S’ha fet pública la Convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats per a entitats del Departament de Treball, Afers Socials i Família, que inclou les subvencions de la Direcció General de Joventut.

Mitjançant aquesta convocatòria, el Govern subvenciona activitats i programes duts a terme per entitats sense ànim de lucre en els àmbits d’afers socials, d’inclusió social, famílies, joventut, infància, associacionisme, voluntariat, acció comunitària i atenció a la comunitat gitana, igualtat o migracions i ciutadania.

Ja s’ha determinat que les entitats podran presentar sol.licituds de subvencions fins al dia 18 de juliol.

S’han obert fins a 10 línies d’actuacions subvencionables. Són les següents:

  • Programes de prevenció, suport i lluita contra la violència masclista i el maltractament a les persones grans, i de promoció de les persones grans actives.
  • Programes d’atenció social i educativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc social.
  • Programes i activitats d’acollida i integració social de persones immigrades, sol·licitants de protecció internacional i catalanes retornades. Programes per a la igualtat i la no discriminació per raó d’origen. Programes de foment de l’interculturalisme.
  • Programes d’activitats i projectes de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana, de promoció del voluntariat i d’enfortiment de l’associacionisme i de promoció i reconeixement del poble gitano.
  • Programes per a actuacions d’accessibilitat i millora de la igualtat d’oportunitats per a persones amb discapacitat.
  • Actuacions per al foment de la igualtat d’oportunitats de dones i homes a l’àmbit laboral.
  • Suport a l’educació en el lleure.
  • Programes d’intervenció socioeducativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc.
  • Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials definits en l’actual Cartera de serveis socials relatius a serveis especialitzats d’atenció a les persones grans amb dependència o risc social, a persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de malaltia mental, drogodependències o altres addiccions, afectades pel virus VIH/sida o problemàtica social i risc d’exclusió social.

Aquí us facilitem les específiques relacionades amb joventut: 

El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), i la documentació està disponible en el següent enllaç: Informació sobre convocatòria de subvencions.

Podeu consultar les bases reguladores de les diferents línies de la subvenció i si teniu qualsevol dubte, demaneu una assessoria de finançament al CRAJ: assessoraments@crajbcn.cat.

Termini de presentació:
18.07.2018