Skip to Content

S’obre el protocol d’adhesió a la campanya d’activitats de vacances per a infants i adolescents per a l’any 2019
Convoca:
Ajuntament de Barcelona - Àrea de Drets Socials
Descripció:

Les entitats que organitzen activitats d’estiu per a infants i que vulguin adherir-se a la Campanya d’Activitats de Vacances per a Infants i Adolescents 2019-2022 ja ho podran fer a través de la presentació de sol·licituds i acompanyant-les amb la documentació requerida i les propostes d’activitats, segons el procediment establert en el protocol.

El Protocol, així com la documentació necessària, estarà a disposició de les persones interessades al següent enllaç:

Adhesió al Protocol de la campanya vacances d’estiu i homologació d’activitats 2019

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el 15 de gener de 2019 i finalitzarà el dia 31 de gener de 2019 i hauran de ser presentades a qualsevol de les oficines del Registre General dels Districtes.

A Barcelona hi ha un ampli ventall d’organitzacions de l’àmbit del lleure, de l’esport, de la cultura i de l’àmbit sociosanitari, que dissenyen, gestionen i produeixen activitats d’educació en el lleure durant el període de vacances d’estiu, a través de la promoció esportiva, de l’activitat lúdica i sociocultural i de l’aprenentatge en un marc d’acció planificat i participatiu. La pràctica totalitat d’aquestes organitzacions treballen al llarg de l’any amb els infants i adolescents, i específicament durant el període estiuenc de vacances escolars, amb l’objectiu de fer gaudir als infants i adolescents d’un temps de lleure amb propostes atractives i de qualitat.

Per això l’Ajuntament de Barcelona promou la redacció d’un Protocol de la Campanya d’Activitats de Vacances d’Estiu per a infants i adolescents (la Campanya), al qual s’hi poden adherir les entitats que ho destigin que organitzen i ofereixen aquestes activitats.

Les activitats que composen la Campanya han de caracteritzar-se per ser:

  • D’educació en el lleure, engrescadores i divertides, a través de la promoció esportiva, l’activitat lúdica i sociocultural i l’aprenentatge des de la recerca i la convivència en nous entorns.
  • Basades en valors socials, pluralisme i respecte per a qualsevol creença o orientació. El civisme, la solidaritat, el respecte , la protecció del medi ambient i la seva sostenibilitat ; la convivència, l’altruisme, les actituds, els hàbits saludables i el consum responsable.
  • Accessibles, inclusives i obertes a tots els nuclis de convivència empadronats a Barcelona; – arrelades al territori i adaptades a la realitat social i comunitària dels infants; – basades en paràmetres que s’adeqüen al mercat del sector del lleure i de la promoció
    esportiva, amb una correcta relació qualitat
  • Preu, segons el preu màxim establert anualment per l’Ajuntament de Barcelona ( veure Annex 2);
  • Explicitades a través d’una programació planificada, organitzada, ben definida i segura; – amb continguts variats i equilibrats, integradors i adients a la franja d’edat dels infants i adolescents als quals s’adrecen;
  • Amb una dotació de recursos materials i infraestructurals adient i suficient per al desenvolupament dels seus continguts;
  • Amb una durada variable, d’acord amb la modalitat de l’activitat

La Campanya té la finalitat de garantir una oferta àmplia, distribuïda i equilibrada d’activitats lúdiques, esportives i culturals de les organitzacions que hagin estat identificades com aquelles que, a través de les seves accions, col·laboren en la cohesió social, la qualitat de vida i el benestar de la ciutadania de Barcelona.

La Campanya vol assegurar la participació dels infants interessats en l’oferta, independentment de la capacitat econòmica de la seva família. Per això, l’Ajuntament de Barcelona activa un ampli sistema d’ajuts econòmics adreçats als nuclis de convivència empadronats a Barcelona i que puguin justificar la necessitat d’un suport econòmic. Les característiques d’aquests ajuts econòmics i suport a la inclusió, així com els requisits i procediment per accedir-hi, queden detallats a l’Annex 1 del present Protocol.

Els destinataris de l’oferta que recull la Campanya d’Activitats de Vacances d’Estiu són els nens i les nenes entre 1 i 17 anys que viuen i conviuen a la ciutat de Barcelona i hi estan empadronats amb llurs famílies.

Termini de presentació:
31.01.2019