Skip to Content

Premis EMAS Catalunya
Convoca:
Club EMAS
Descripció:

Els Premis EMAS Catalunya es realitzen cada dos anys i estan adreçats a qualsevol organització registrada EMAS que disposi com a mínim d’un centre ubicat a Catalunya. Són un estímul per promoure la millora ambiental d’aquestes organitzacions.

4 categories

 • Millor declaració ambiental
  Es poden presentar les declaracions ambientals complertes o simplificades en qualsevol format (paper, digital, altres).
 • Millor acció d’implicació de les parts interessades
  Per a iniciatives que estiguin adreçades a interactuar i implicar les diferents parts interessades, ja siguin internes (personal, col·laboradors, etc.) o externes (veïns, administració, ONGs, clients, proveïdors, etc.). Es pot presentar qualsevol acció de comunicació ambiental que tingui l’objectiu de sensibilitzar i/o informar a les parts interessades (internes o externes) sobre els aspectes i el comportament ambiental de l’organització, sobre les millores del sistema de gestió, així com també sobre actuacions per fer créixer el coneixement de la marca EMAS: campanyes de sensibilització, pòsters, exposicions, vídeos i/o altres eines de comunicació, així com també altres actuacions d’implicació que van més enllà de la comunicació (concursos, mecanismes d’incentivació dels treballadors, jornades de portes obertes, etc.).
 • Millora del comportament ambiental
  Per a millores de qualsevol vector ambiental aconseguides en el marc de l’EMAS. Aquestes millores poden consistir, per exemple, tant en millores de processos com de pràctiques, o la modificació/innovació en productes i serveis i que per tant, aconsegueixin reducció d’emissions (atmosfèriques, de residus, etc.), o bé de recursos (materials o energètics) o reducció dels seus corresponents impactes.
 • Millor projecte en Tàndem (exclusiva 2018)
  Per al millor projecte de col·laboració en matèria de medi ambient que s’hagi portat a terme de manera conjunta entre una organització i una o més entitats/organitzacions. L’objectiu d’aquesta cooperació ha d’incorporar beneficis adreçats tant a l’organització o empresa com al partner del tercer sector. 

Com es presenta la candidatura?
Mitjançant correu electrònic a l’adreça electrònica info@clubemas.cat
Enviant o lliurant la documentació a la seu del Club EMAS, c/ Aragó n. 208-210, àtic 1a 08011 Barcelona.

Termini de presentació:
20.09.2018