Skip to Content

Premis DKV Medicina i Solidaritat – 6a edició
Convoca:
DKV Salud y Seguros Médicos
Descripció:

DKV engega la sisena edició d’aquests Premis per a iniciatives ja realitzades o en curs que tinguin un fort component social i / o mediambiental en el sector sociosanitari i en la qual estiguin implicats de manera directa professionals del sector sanitari.

Els projectes candidats han de complir els següents objectius:

  • Foment de la solidaritat en l’àmbit de la salut i el benestar.
  • Foment del voluntariat en l’àmbit de la salut i el benestar.
  • Foment de la Responsabilitat Social en l’àmbit de la medicina, la salut i el benestar
  • Foment dels valors relacionats amb la medicina responsable: solidaritat, ajuda, companyerisme, superació, empatia, professionalitat, innovació social i medicina, etc.
  • Foment de la innovació en salut.

Categories:

  • Premi Metge Solidari: Premi al projecte o acció de voluntariat sanitari de gran impuls. Dotació: 10.000€
  • Premi a la Trajectòria: Premi a títol personal de reconeixement a un camí de desenvolupament en l’àmbit de la medicina, el benestar i la solidaritat. Es considera vàlida per a la candidatura trajectòria un recorregut igual o superior als 10 anys. Dotació: 10.000€
  • Premi al Professional DKV: Premi al professional de la salut o hospital de DKV Seguros pel seu acompliment de l’excel·lència. Dotació: 10.000€
  • Premi a la Innovació en salut digital: Premi al projecte o entitat que aposti per la innovació en salut. Dotació: 10.000€

Per a més informació consulteu l’enllaç següent: Premis DKV medicina i solidaritat

Termini de presentació:
17.02.2019