Skip to Content

Premi Natura 2018 per a entitats d’utilitat pública
Convoca:
Natura
Descripció:

Natura, la botiga de productes artesans, engega una nova edició del seu premi anual a través del qual vol col·laborar amb projectes d’ajuda humanitària o protecció de la natura.

El Premi Natura té una dotació econòmica de 90.000 €. La totalitat del premi haurà de ser invertit en el projecte. L’import es podrà repartir entre diferents projectes.

La presentació dels projectes es farà fins al 30 de setembre de 2018 a través del formulari online a www.premionatura.es.

Els projectes rebuts l’1 d’octubre no entraran en concurs. Abans de presentar un projecte recomanem entrar a la pàgina web i consultar els criteris de valoració.

Els projectes presentats hauran d’estar escrits en castellà. No podrà concursar cap persona relacionada amb l’empresa Natura.

El Premi Natura consta de dues categories: Mediambiental i Social i cada projecte presentat haurà d’especificar clarament a quina categoria es presenta.

En cas que el projecte abordi els dos aspectes, l’entitat es presentarà a la categoria que consideri més adequada al seu objectiu. Un mateix projecte no es pot presentar a les dues categories. 

• Únicament podran presentar projectes aquelles organitzacions que estiguin acollides al règim previst en el Títol II de la Llei 49/2002, de 23 de Desembre ( “Règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge “).

Aquest requisit es comprovarà mitjançant la inclusió en la candidatura d’una còpia escanejada del certificat pertinent.

La no inclusió d’aquest certificat o d’un document equivalent, anul·la la candidatura.

• Cada organització pot presentar un únic projecte.

• Els projectes presentats hauran de finalitzar la seva execució al 31 de desembre de el 2019.

No s’acceptaran projectes de més de 12 mesos de durada. 

Els projectes que resultin finalistes es comprometen a facilitar Natura un vídeo d’1 minut explicant el projecte presentat. Els projectes guanyadors es comprometen a facilitar l’ material i la informació requerida per Natura per fer el seguiment del mateix.

Termini de presentació:
30.09.2018