Skip to Content

Premi Montserrat Roig al Periodisme i la comunicació – 2018
Convoca:
Ajuntament de Barcelona
Descripció:

Els premis Montserrat Roig al periodisme i la comunicació social de Barcelona, convocats pel Consell Municipal de Benestar Social, tenen com a objectiu d’estimular, promoure i incentivar una millor informació i un més bon tractament dels temes socials en els mitjans de comunicació. Per fer -ho, els premis reconeixeran les millors obres presentades en cadascuna de les modalitats d’acord amb les categories i els criteris recollits en aquestes bases.

Els treballs han de tenir com a eix la ciutat de Barcelona, pel que fa a temàtica, públic objectiu o marc d’incidència.

La inscripció al premi implica l’acceptació plena de les bases generals (publicades al BOPB en data 07 de desembre de 2017) i de les específiques d’aquesta convocatòria.

Els premis Montserrat Roig al periodisme i la comunicació social de Barcelona consten de quatre categories amb diferents quanties:

 • Premi al periodisme social, dotat amb 8.000€
 • Premi a la comunicació social, dotat amb 8.000€
 • Premi a la promoció de la investigació periodística en l’àmbit del benestar social a Barcelona,
  dotat amb 8.000€.
 • Premi honorífic especial del jurat, sense dotació econòmica.

El termini de presentació de les candidatures s’iniciarà el dia 9 de gener de 2019 i finalitzarà el 31 de gener de 2019.

El procediment per participar es farà en dues fases:

 1. Formulari de participació electrònic. S’ha d’emplenar el formulari electrònic de participació, disponible al web: Premis Montserrat Roig amb les dades del treball, adjuntant una còpia de l’arxiu visual, sonor, periodístic o enllaç a pàgina web, a més de qualsevol altra documentació que es consideri adient. En el cas dels treballs que optin a la categoria de promoció de la investigació periodística s’ha de lliurar una sinopsi del projecte i documentació suficient que n’avali la viabilitat.
  La butlleta d’inscripció ha d’incloure l’autorització per a la reproducció o difusió dels treballs en el cas que siguin premiats, i el compromís de fer públic en els seus canals d’informació que han estat guardonats amb el premis Montserrat Roig al periodisme i la comunicació social de Barcelona. L’autorització ha d’anar signada pels autors o les autores i, si escau, per la direcció del mitjà de comunicació que hagi publicat o emès la peça.
  Al finalitzar aquest procediment, el sistema genera la butlleta de participació.
 2. Registre de les candidatures. La butlleta d’inscripció generada des del formulari, juntament amb la documentació requerida, ha de registrar-se a l’Ajuntament de Barcelona. Aquest procediment es podrà fer via telemàtica a través del web: barcelona.cat/tràmits, o presencialment a qualsevol de les seus del Registre General de l’Ajuntament de Barcelona en un sobre o una carpeta especificant el següent: Àrea de Drets Socials, Departament de Participació social, “Premis Montserrat Roig al periodisme i la comunicació social de Barcelona”, indicant a quina categoria del premi s’opta.
Termini de presentació:
31.01.2019