Skip to Content

Premi Aequitas d’investigació jurídica sobre col·lectius sense protecció 2017
Convoca:
Fundació Aequitas
Descripció:

La Fundació Aequitas convoca una nova edició del premi d’investigació jurídica sobre persones amb discapacitat, persones grans, immigrants, infància, refugiats o altres grups que no tinguin la deguda protecció.

Podran optar al Premi i al Accèssit tots els treballs inèdits el tema encaix amb l’enunciat del mateix. És a dir, que tinguin per objecte la investigació jurídica sobre persones amb discapacitat, persones majors, immigrants, infància, refugiats o altres grups que no tinguin la deguda protecció.

Els treballs tindran una extensió mínima de 150 folis i màxima de 300, mecanografiats per una cara a doble espai. No seran computats, a aquests efectes, les notes bibliogràfiques i els annexos, que hauran figurar a continuació del text principal. S’utilitzarà preferentment un únic tipus de lletra (times new roman, arial, Calibri o garamond) a mida 12 per al text i 14 negreta per al títol.

Quarta: El premi estarà dotat amb sis mil euros i l’accèssit amb tres mil. Tant el Premi com l’Accèssit
podran ser declarats deserts o compartits entre diversos treballs, en l’últim cas la dotació es repartirà entre ells.

Termini de presentació:
15.09.2017