Skip to Content

Jovemprèn, un programa que financia projectes emprenedors
Convoca:
Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià
Descripció:

L’Associació Centre Cultural de Sant Vicenç de Sarrià presenta la 5è edició del Programa JovEmprèn.

L’entitat organitza un concurs per a joves emprenedors adreçat a tots els joves que pertanyen a grups i entitats juvenils del món del lleure i l’educació. El Programa JovEmprèn, organitzat amb el suport de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i CoworkinGràcia, vol donar a conèixer entre els joves el món de l’emprenedoria i oferir-los la possibilitat de desenvolupar, de manera tutorada per experts en emprenedoria, el propi Projecte o Iniciativa Social, en format de concurs.

Els grups de joves que pertanyen a entitats juvenils poden presentar un projecte al concurs d’emprenedors, amb categoria específica.

Els Premis seran atorgats a un projecte de millora o nova acció aplicable en la seva entitat (de caràcter social, comunitari, col·laboratiu o ambiental) que suposi un avenç en la implantació de nous models productius i d’organització de caràcter innovador i inclusiu (que integrin el servei a la comunitat i l’aprenentatge de competències, habilitats i valors).

El premi és en format finançament, amb 1.000€ el PRIMER PREMI i 500€ el SEGON PREMI.

També s’oferirà espai per a treballar i reunir-se i els dos equips guanyadors rebran també assessorament i tutories personalitzades, incorporant aquests equips de joves a la Incubadora-coworking del Centre de Sarrià.

El projecte s’haurà de dur a terme en el termini fixat en les bases (com a màxim 8 mesos després de l’adjudicació del premi) i un cop finalitzat, s’haurà de lliurar una memòria justificativa.

Es valoraran els projectes que posin èmfasi en:

  • Projectes que col•laborin en la transformació social dels barris i els municipis
  • Estratègies per incloure col•lectius en situació vulnerable en els projectes i les activitats
  • Projectes que plantegin un treball en xarxa amb la resta d’agents del territori

L’Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià ajudarà al desenvolupament del projecte guanyador amb un acompanyament metodològic per part d’un expert en la matèria en funció de la necessitat que es vulgui abordar.

Es farà a través de 3 sessions de treball/formatives amb l’equip: una a l’inici, una en la fase de desenvolupament i una al tancament. També s’oferiran els espais del Centre de Sarrià per a treballar i reunir-se.

El grup guanyador s’incorporarà a la Incubadora-coworking del Centre a partir de la data de resolució del Premi. Per optar-hi cal presentar, necessàriament:

Justificació i memòria del projecte,

Pla de viabilitat econòmica i tècnica,

Calendari d’execució,

Mesures per a l’avaluació dels resultats.

Pressupost total del projecte i quin és el percentatge que es pensa finançar amb l’import del premi.

També cal especificar amb quines altres fonts de finançament o patrocinadors es preveu finançar la resta del projecte.

La convocatòria és oberta a tots els joves que pertanyen a grups i entitats juvenils legalment constituïdes que presten serveis a la joventut de forma estable i que estiguin reconegudes com a tal en el Cens de la Secretaria General de Joventut. Si alguna entitat o associació engloba seccions o associacions diverses, aquestes seccions o associacions gestionaran sempre les sol•licituds per mitjà de l’Entitat legalment constituïda.

L’Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià signarà un contracte amb l’autor o autors del projecte guanyador en el qual s’establiran els termes de la concessió del premi, i de l’execució i avaluació del projecte, així com del seu patrocini. Tenint en compte les candidatures presentades, l’Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià pot declarar desert el Premi. L’import del premi es farà efectiu en la Gala de Lliurament dels Premis al Teatre de Sarrià, el dimarts 19 de desembre de 2017.

Termini de presentació:
22.11.2017