Skip to Content

Jocs Florals de Barcelona 2018: Premi de poesia
Convoca:
Institut de Cultura
Descripció:

S’efectua la convocatòria dels premis “Jocs Florals de Barcelona 2018”. L’Ajuntament de Barcelona convida els ciutadans i les ciutadanes a concórrer al Premi de Poesia Jocs Florals de Barcelona 2018.

S’atorga un únic premi al millor recull de poemes en llengua catalana de tema lliure.
Aquest premi està dotat amb 9.000,00 €, import sobre el qual es practicarà la retenció establerta per la normativa tributària vigent, i l’obra es publicarà posteriorment a la col·lecció Óssa Menor d’Edicions Proa, que signarà un contracte amb l’autor, tot recollint l’abast dels drets de propietat intel·lectual que se’n derivin.

Els treballs que optin al premi han de ser originals, inèdits, de poetes vius, i d’una extensió similar a la d’un llibre convencional de poesia i d’un mateix autor/a.

Només es podrà presentar un poemari per autor/a.
A la portada dels treballs hi ha de constar el títol de l’obra, i a l’interior, el nom i els cognoms de l’autor i les seves dades de contacte.

Si algun dels poemes del recull han estat publicats, l’autor ha d’indicar quins són i on s´han publicat. En cap cas, però, el nombre de versos que hagin estat publicats no pot superar el 10 per cent la totalitat de versos de l’obra.

La presentació d´un treball implica la presumpció de la seva autoria. És responsabilitat de qui hagi presentat el poemari tota reclamació que pugui sorgir amb relació a la seva autoria.
L’acte de lliurament del premi tindrà lloc al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona
durant el mes de maig de 2018, dins del marc de Barcelona Poesia.

Termini de presentació:
28.02.2018