Skip to Content

IX edició del Premi ICIP Constructors de Pau
Convoca:
Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)
Descripció:

L’ICIP engega la novena edició del Premi Constructors de Pau amb la finalitat de reconèixer persones físiques i jurídiques que han treballat i han contribuït d’una manera destacada i dilatada al foment i la construcció de la pau, tot impulsant els valors i la pràctica de la cultura de la pau, de la noviolència, de la seguretat humana, del desarmament o de la resolució pacífica de conflictes.

Dotació del Premi: 6.000€

Poden optar a aquest Premi les persones físiques i les persones jurídiques sense ànim de lucre, d’arreu del món, que hagin tingut un paper rellevant, a Catalunya o a qualsevol altre país, en la construcció i el foment de la pau.

Podeu consultar la convocatòria a l’enllaç següent: Convocatòria

Termini de presentació:
13.06.2019