Skip to Content

Convocatòria del programa de subvencions per a l’impuls socioeconòmic del territori – 2019
Convoca:
Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local - Ajuntament de Barcelona
Descripció:

La sol·licitud i altres documents bàsics per concórrer a la convocatòria s’han de presentar per mitjans telemàtics a través de la seu electrònica de l’Ajuntament. Podeu accedir-hi amb l’enllaç següent: Seu electrònica

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 29 d’abril al 29 de maig del 2019.

La convocatòria consta de 5 modalitats:

  1. Empresa al territori: Projectes que impulsin les empreses i l’emprenedoria a zones en situació de desavantatge socioeconòmic, així com projectes empresarials o d’emprenedoria d’alt valor afegit a qualsevol punt de la ciutat. Els projectes podran incloure com a costos la compra de maquinària, estocs o el cost de rehabilitació de locals. L’import d’aquests costos no podrà excedir en cap cas el 50% del pressupost total del projecte.
  2. Innovació socioeconòmica amb arrelament al territori objectiu de la modalitat: L’objectiu de la modalitat és fomentar la innovació socioeconòmica vinculada al territori i amb dimensió comunitària. S’entén com innovació socioeconòmica la generació de noves idees, pràctiques, organitzacions, serveis, productes o models per resoldre necessitats econòmiques, generant canvis en les relacions socials i noves formes de col·laboració. Els projectes presentats en aquesta modalitat han de tenir en compte la participació d’agents comunitaris en els processos d’innovació, i partir de necessitats detectades en el territori i
    impulsades des d’aquest.
  3. Foment de l’ocupació de qualitat al territori: Creació de projectes, iniciatives o accions innovadores adreçades a col·lectius especialment vulnerables a l’atur, així com la promoció de l’ocupació de qualitat. Els diferents projectes -que incorporaran tots ells la perspectiva de gènere de forma transversal – podran ser actuacions d’orientació per l’ocupació; actuacions de formació i capacitació; programes d’experienciació; actuacions de mercat de treball i intermediació o de qualitat de l’ocupació i abordatge de al precarietat laboral.
  4. Innovació social digital als territoris: Impuls de l’ús de les tecnologies obertes i de protecció del dret a la intimitat per fomentar noves formes d’innovació i col·laboració que resolguin reptes socials i de sostenibilitat dels territoris. Es pretén assolir aquest impuls mitjançant: projectes que explotin la connectivitat digital i les eines de col·laboració per co-crear solucions basades en tecnologies de fabricació digital; tecnologia distribuïda i que protegeixi el dret a la intimitat; robòtica i intel·ligència artificial; dades obertes, coneixement obert, codi obert, maquinari obert, o “bottom-up networks”, principalment en temàtiques com la inclusió social, l’educació per a l’empoderament digital de la ciutadania, així com solucions per a nous estils de vida més sostenibles i d’economia circular.
  5. Turisme responsable: Desenvolupar projectes, iniciatives o actuacions en l’àmbit turístic adreçades a l’impuls de l’activitat econòmica, el foment de l’emprenedoria i l’empresa responsable així com de la creació i promoció de l’ocupació de qualitat, cercant la generació de nova activitat, la creació de valor compartit, el retorn social de l’activitat turística i el seu arrelament al territori.
  6. Models agroalimentaris sostenibles:  Desenvolupar projectes o iniciatives socioeconòmiques adreçades a impulsar una model alimentari just, saludable i sostenible a la ciutat de Barcelona. Un model que generi relacions més equilibrades a la cadena alimentaria entre actors socioeconòmics especialment a través d’iniciatives en l’àmbit de la producció sostenible (A), la comercialització i distribució de producte local, agroecològic i de circuit curt10 (B) o la intercooperació i el treball en xarxa (C).

 

Termini de presentació:
29.05.2019