Skip to Content

Convocatòria del programa de subvencions de l’ajuntament de Barcelona per a promoció i reforç de l’economia social i solidària – 2019
Convoca:
Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local - Ajuntament de Barcelona
Descripció:

Les activitats o projectes que es subvencionaran hauran de fomentar activitats d’interès públic o social
que tinguin per finalitat contribuir a l’assoliment dels objectius del Pla d’Impuls de l’Economia Social i
Solidària 2016 -2019, promovent i reforçant les línies de treball del Pla, tot incloent el desenvolupament
d’elements comuns que defineixen el caràcter transformador de l’economia social i solidària, com la gestió
democràtica i participativa, l’orientació a les necessitats humanes i el compromís amb la comunitat.

Els objectius generals del Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària 2016 -2019 són:
– Impulsar mesures de sensibilització i difusió, impuls i visibilització com a model econòmic alternatiu.

– Impulsar mesures per a la generació de noves iniciatives d’economia social i solidària a la ciutat. 

-Impulsar mesures de transformació de societats mercantils, econòmiques i associatives en entitats
d’economia social i solidària que siguin generadores d’ocupació estable i sostenible.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds anirà des del dia 29 d’abril de 2019 fins el dia 29 de maig de 2019. 

Termini de presentació:
29.05.2019