Skip to Content

Convocatòria d’ajudes a iniciatives socials per entitats declarades d’utilitat pública
Convoca:
Fundación Romanillos
Descripció:

Fundación Romanillos dóna suport a institucions i centres que desenvolupin projectes d’atenció social per la salut, benestar i suport a famílies majors, depenents, infància. discapacitats físics, psíquics, o sensorials, pacients amb malalties cròniques o de llarga durada, degeneratuves, mentals, neoplásiques…i a aquelles entitats, que mitjançant formació, promoguin la inserció laboral de joves en situació de desigualtat o amb risc d’exclusió social. Per poder optar a aquestes ajudes cal tenir la declaració d’entitat d’utilitat pública. 

 

Termini de presentació:
31.12.2017