Skip to Content

Ajuts per al cofinançament de projectes recolzats pel programa LIFE en l’àmbit de la biodiversitat 2017
Convoca:
Fundació Biodiversidad
Descripció:

La Fundació Biodiversidad convoca ajuts a aquelles activitats els objectius de les quals es centrin en naturalesa i biodiversitat.

  • LIFE Naturalesa i Biodiversitat
  • LIFE Governança i Informació Mediambientals
  • LIFE+ sobre Naturalesa i Biodiversitat
  • LIFE+ sobre Informació i Comunicació 

La dotació màxima global de la convocatòria és de fins a 1.000.000 €. L’import màxim que es podrà concedir per cada sol·licitud no podrà superar els 200.000€.

Termini de presentació:
16.10.2017