Skip to Content

Ajuts de la Fundació Biodiversidad F.S.P., per la realització de projectes en matèria d’adaptació al canvi climàtic – 2018
Convoca:
Fundació Biodiversidad
Descripció:

 

Són ajudes a entitats per la realització d’activitats en matèria d’impactes, vulnerbilitat i adaptació al canvi climàtic sempre que es relacionin directament amb els fins de la Fundació previstos en els seus Estatuts.

La dotació màxima global de la convocatòria és de fins a 2.000.000€. L’import màxim que es pot concedir per cada sol·licitud d’ajuts no pot ser superior a 120.000€.

Termini de presentació de sol·licituds:

El termini per presentar solicituds va des del dia següent a la data de la publicació de la Convocatòria al BOE (12 de desembre de 2018) fins les 14:00h del dia 31 de gener de 2019, en els termes i condicions especificats a les Bases Reguladores.

Altres dades: El text complet de la convocatòria, així com tota la informació rellevant del procés estarà publicada a la pàgina web de la Fundació Biodiversitat: Pàgina Web de la Fundació Biodiversitat

Termini de presentació:
31.01.2019