Skip to Content

Ajuts a projectes d’iniciatives socials 2018 – Acció social en l’àmbit rural
Convoca:
Obra Social La Caixa
Descripció:

L’Obra Social La Caixa obre convocatòria amb la finalitat d’impulsar projectes adaptats a les característiques específiques i a les necessitats psicosocials en el medi rural d’infants, joves, dones, gent gran, persones amb discapacitat o malaltia mental i persones en risc de pobresa o exclusió social

Àmbits d’actuació

  • Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la malaltia
  • Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social 
  • Inserció sociolaboral
  • Interculturalitat i cohesió social

Finançament

75 % del cost del projecte:
Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat.
Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d’un partenariat format per dues entitat o més, o entitats fusionades els últims cinc anys.

Termini de presentació:
21.05.2018