Skip to Content

Ajuts a la dansa, la lírica i la música 2018
Convoca:
Ministeri d'Educació, Cultura i Esports
Descripció:

El Ministeri d’Educació, Cultura i Esports convoca ajuts amb la doble finalitat de fomentar la preservació del patrimoni coreogràfic, líric i musical espanyol i la seva difusió en l’àmbit del territori de l’Estat i fora de les seves fronteres, així com impulsar la nova creació coreogràfica, lírica i musical espanyola.

Les modalitats de la convocatòria són les següents;

 1. Ajuts a la dansa.
 • Programes de suport per a gires per Espanya.
 • Programes de suport a companyies de dansa per a gires per l’estranger.
 • Programes de suport a entitats sense ànim de lucre d’àmbit estatal per a la realització d’activitats de dansa.
 • Programes de suport a festivals, mostres, certamens i congressos de dansa.
 • Programes de suport a espais escènics i musicals amb programacions coreogràfiques estables.
 • Programes de suport a circuits de dansa organitzats per xarxes d’espais escènics i musicals, festivals i certamens.
 • Programes de suport complementaris a la comunicació en l’àmbit de la dansa amb les Comunitats Autònomes insulars i Ceuta i Melilla.
 1. Ajuts a la lírica i la música.
 • Programes de suport per a gires per Espanya.
 • Programes de suport a intèrprets i agrupacions de lírica i música per a gires per l’estranger.
 • Programes de suport a entitats sense ànim de lucre d’àmbit estatal per a la realització d’activitats de lírica i música.
 • Programes de suport a festivals, mostres, certamens i congressos de lírica i música.
 • Programes de suport a espais escènics i musicals i a entitats organitzadores de temporades líriques.
 • Programes d’ajuts a encàrrecs de composició vinculats a estrena.
 • Programes d’ajuts complementaris a la comunicació en l’àmbit de la lírica i la música amb les Comunitats Autònomes insulars i Ceuta i Melilla.
Termini de presentació:
20.02.2018