Skip to Content

Ajudes al teatre i al circ
Convoca:
Ministeri de Cultura
Descripció:

El Ministeri d’Educació, Cultura i Esports convoca ajuts al teatre i al circ amb la doble finalitat de preservar el patrimoni cultural teatral i circense, així com de contribuir a la difusió en l’àmbit del territori espanyol i fora de les seves fronteres.

 • A. Programa de difusió del teatre i circ en l’àmbit nacional:
  • A1.1 Suport a les gires teatrals pel territori nacional.
  • A1.2 Suport a les gires pel territori nacional de projectes de nova creació teatral i circenses. 
  • A1.3 Suport a les gires pel territori nacional de projectes teatrals i circenses interautonòmics.
  • A2. Suport a programacions d’àmbit nacional en sales privades de teatre i circ.
 • B. Programa de difusió del teatre en l’àmbit internacional:
  • B1. Suport a les gires teatrals per l’estranger.
  • B2. Suport a les produccions teatrals i circenses a l’estranger.
 • C. Programa de difusió del circ:
  • C1. Suport a les gires circenses pel territori nacional.
  • C2. Suport a les gires circenses per l’estranger.
 • D. Programa de suport a la comunicació teatral i circense:
  • D1. Ajudes a la realització de festivals, fires, mostres, circuits i altres esdeveniments teatrals. 
  • D2. Ajudes a la realització de festivals, fires, mostres, circuits i altres esdeveniments circenses.
  • D3. Ajudes a les associacions, federacions i confederacions d’àmbit estatal i projecció internacional per a activitats teatrals i circenses.
 • E. Programa d’ajudes complementàries.
  • E1. Ajudes complementàries per infraestructura mòbil circense.
  • E2. Ajudes complementàries a la comunicació en els àmbits teatral i circense amb les comunitats autònomes insulars i ciutats de Ceuta i Melilla.
  • E3. Ajudes complementàries a la sobretitulació d’espectacles ia la utilització d’equips audiovisuals per a l’accessibilitat de persones amb discapacitat.
Termini de presentació:
20.02.2018