Skip to Content

2n Concurs de Cartells de la Festa Major de la Bordeta, Districte de Sants-Montjuïc
Convoca:
Ajuntament de Barcelona, Districte de Sants- Montjuic
Descripció:

En el marc de la celebració de la Festa Major de la Bordeta 2018, la Comissió de de Veïns i Veïnes de la Bordeta amb la col·laboració del Districte de Sants-Montjuïc, han convocat la 2a edició del Concurs de cartells de la Festa Major de la Bordeta. Aquest concurs té com a finalitat potenciar la creació artística i incentivar la participació d’artistes professionals i novells, per tal d’aconseguir una col·laboració ciutadana plural i donar difusió a la Festa Major del barri de la Bordeta. El disseny guanyador serà premiat i esdevindrà la imatge publicitària que s’utilitzarà en el cartell, programa de mà i d’altres elements de difusió.

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la 2a edició del Concurs de cartells de la Festa Major de la Bordeta de l’any 2018, per tal de promoure una participació plural i una implicació d’artistes amb diferents graus d’experiència en la Festa Major del barri de la Bordeta. El concurs es durà a terme en el marc de la promoció cultural i artística, i amb la finalitat de fomentar la implicació ciutadana en la festivitat del barri.

La participació és oberta tant a professionals com a artistes novells de qualsevol edat, tenint en compte que en cas de tractar-se d’un o d’una menor d’edat, serà necessari afegir a les dades de l’autor o l’autora (en sobre a part de l’original amb pseudònim), les dades d’un tutor o tutora. El participant s’haurà de trobar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents i no tenir cap deute amb l’Ajuntament de Barcelona.

Termini de presentació:
18.05.2018