Skip to Content

Programa Erasmus+

erasmus

Amb l’objectiu de promoure la mobilitat juvenil en àmbit europeu, les diferents administracions públiques destinen fons econòmics a potenciar-ne i facilitar-ne l’accés a tota la gent jove.

En aquesta línia, la Unió Europea té el programa Erasmus+, que recolza la política de cooperació dins l’àmbit de la joventut, inclou, entre altres accions, els intercanvis juvenils i Servei de Voluntariat Europeu. Aquest programa s’adreça principalment als joves d’entre 13 i 30 anys, residents en qualsevol dels estats membres i a les persones i organitzacions que treballen en l’àmbit de la joventut.

Per tal d’eradicar l’exclusió social, s’ha previst que els joves amb necessitats especials, ja siguin de tipus cultural, social, físic, mental, econòmic o geogràfic, i també els petits grups locals, tinguin facilitats per a accedir al programa.

Entre les finalitats del programa es fa especial incidència en la promoció de la ciutadania activa europea, en la promoció de la tolerància i la solidaritat, en el foment de la contribució de la joventut en la construcció europea i en intensificar la cooperació en l’àmbit de la joventut.          

Objectius generals

 • Millorar el nivell de competències i capacitats bàsiques dels i les joves.
 • Promoure la seva participació en la vida democràtica d’Europa i en el mercat de treball.
 • Promoure la ciutadania activa, el diàleg intercultural i la integració social.
 • Reforçar els vincles entre l’àmbit de la joventut i el mercat de treball.
 • Promoure millores en la qualitat del treball, mitjançant una major cooperació entre les organitzacions en l’àmbit de joventut i altres parts interessades.
 • Complementar les reformes polítiques en les esferes local, regional i nacional.
 • Donar suport en el desenvolupament d’una política de joventut basada en el coneixement i l’experiència.
 • El reconeixement de l’aprenentatge no formal i informal.
 • Potenciar la dimensió internacional de les activitats juvenils
 • Potenciar el paper de les persones treballadores i entitats en l’àmbit de la joventut com a estructures de suport per als joves.

 

Prioritats del programa

 • Per tal de rebre subvenció, els projectes hauran de treballar una o més de les prioritats del programa, que són les següents:
 • Promoure la inclusió social dels joves i el seu benestar, especialment mitjançant la lluita contra contra l’atur juvenil.
 • Promoure estils de vida saludables entre els joves.
 • Augmentar la consciencia de ciutadania europea.
 • Desenvolupar competències bàsiques i transversals com l’emprenedoria, l’ús de noves tecnologies de la informació i el multilingüisme.
 • Reforçar l’ús de les TIC en el treball juvenil i en l’educació no formal.
 • Promoure les eines de la Unió per al reconeixement de les qualificacions i la transparència, instruments que ajudin a les parts interessades a comprendre, apreciar, i, si és el cas, reconèixer les qualificacions i els resultats d’aprenentatge en tota la Unió.

KA1: Mobilitat de persones per motius d'aprenentatge

Subacció: Mobilitats dels i les joves: intercanvis juvenils

Participants: Joves d’entre 13 i 30 anys dels països d’enviament i acollida.

Durada del projecte: Projectes de 3 a 24 mesos – Intercanvis de 5 a 21 dies, excloent-hi els dies de viatge.

Descripció: Un intercanvi juvenil permet a joves de diferents països trobar-se i conviure entre 5 i 21 dies. Durant l’intercanvi els participants desenvoluparan el programa (Workshops, exercicis, debats, simulacres, activitats a l’aire lliure…) dissenyades i planificades abans de l’intercanvi.

Els intercanvis estan basats en la cooperació transaccional entre dues o més organitzacions de diferents països de dins i fora de la Unió Europea.

Subacció: Mobilitats dels i les joves: Mobilitat de treballadors juvenils, formació i treball en xarxa.

Participants: No hi ha límit d’edat. Els participants han de ser del país de l’organització d’enviament o d’acollida.

Durada del projecte: De 3 a 24 mesos el projecte. L’activitat presencial pot ser de 2 dies a 2 mesos excloent-hi els dies de viatge.

Descripció: Aquesta activitat dóna suport al desenvolupament professional de les persones que treballen en l’àmbit juvenil mitjançant:

– Participació de joves treballadors/es en seminaris, cursos de formació, activitats de l’associació i visites d’estudis.

– Observació d’activitats professionals a l’estranger en una organització activa en l’àmbit de joventut

Subacció: Mobilitats dels i les joves: Servei de Voluntariat Europeu (SVE)

Participants: Joves entre 17 i 30 anys del país de l’organització d’enviament.

Durada del projecte: De 2 a 12 mesos (l’activitat ha de començar els primers set dies del mes)

De 2 setmanes a 12 mesos per a grups de 10 voluntaris o per a joves amb menys oportunitats.

Descripció: El SVE a joves entre 17 i 30 anys permet expressar la seva implicació personal en un servei de voluntariat fins a 12 mesos en un país diferent al seu país de residència. El voluntariat és no remunerat, sense ànim de lucre i a temps complert.

Subacció: Esdeveniments a gran escala del servei de voluntariat europeu

Participants: Joves entre 17 i 30 anys del país de l’organització d’enviament.

Durada del projecte: De 2 a 12 mesos el projecte. De 14 dies a 2 mesos excloent-hi els dies de viatge l’activitat presencial

Descripció: Aquesta acció pretén donar suport a esdeveniments a gran escala del SVE (en el qual hi participin com a mínim 30 voluntaris) en el marc d’actes europeus o mundials en el camp de la joventut, la cultura i l’esport (per exemple, la cimera mundial de la joventut, capitalitat europea de la cultura, capitalitat de la joventut europea, campionats esportius europeus…).

KA2: Cooperació per a la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques

Subacció: Mobilitat mixta d’estudiants, formadors, estudiants adults, joves

Participants: No hi ha límit d’edat. Els participants han de ser del país de l’organització d’enviament o d’acollida.

Durada del projecte: De 2 a 12 mesos De 5 dies a 2 mesos de mobilitat física.

Descripció: Activitats que combinen un o més períodes curts de temps de mobilitat física (Fins a 2 mesos en total) en la mobilitat virtual. Pot utilitzar-se per a preparar, recolzar i continuar la mobilitat física. També poden organitzar-se per a ajudar a superar barreres físiques de joves amb necessitats especials o amb poques oportunitats.

Subacció: Mobilitat de treballadors juvenils

Participants: No hi ha límit d’edat. Els participants han de ser del país de l’organització d’enviament o d’acollida.

Durada del projecte: 2 a 12 mesos

Descripció: Permet als treballadors conèixer com es realitza el treball juvenil en països diferents al seu, potenciant així les seves competències professionals, personals i interculturals.

Els treballadors tenen la possibilitat de treballar a l’estranger participant activament en el treball diari en l’entitat d’acollida, a la vegada que enriqueixen el seu perfil com a professionals en l’àmbit. Aquestes activitats també busquen enfortir les capacitats de les entitats participants, que es beneficiaran de noves perspectives i experiències.

Subacció: Iniciatives juvenils transnacionals

Participants: Joves d’entre 13 i 30 anys dels països d’enviament i acollida.

Durada del projecte: De 6 mesos a 2 anys

Descripció: Projectes iniciats, dissenyats i desenvolupats pels propis joves, proporcionat-los l’oportunitat de provar les seves idees amb iniciatives que donen l’oportunitat de participar de manera directa i activa en la planificació i implementació de projectes. La participació en una iniciativa juvenil comporta una important experiència en l’aprenentatge no formal.

KA3: Suport a la reforma de les polítiques

Subaccions:

 • Aplicació de l’agenda política de la Unió Europea en l’àmbit de joventut.
 • Aplicació d’eines per al desenvolupament de les qualificacions (Youthpass).
 • Suport a xarxes i a les ONG en l’àmbit europeu.
 • Diàleg polític en àmbit europeu i internacional i diàleg estructurat amb joves (Trobades entre joves i responsables polítics en l’àmbit de la joventut).

Participants: Joves d’entre 13 i 30 anys dels països participants del projecte.

Responsables polítics joves/experts: poden participar amb independència de la seva edat.

Durada del projecte: De 3 a 24 mesos

Descripció:

 • Trobades nacionals i seminaris transnacionals entre joves i responsables polítics sobre aspectes rellevants del diàleg estructurat o l’estratègia europea de joventut.
 • Trobades nacionals i seminaris transnacionals per a preparar les Youth Conference organitzades cada semestre per l’estat membre que presideix de torn la Unió Europea.
 • Esdeveniments que promouen debats i informació sobre temes de política juvenil relacionats amb activitats organitzades a la Setmana Europea de la Joventut.
 • Consultes (consultes en xarxa, sondeigs d’opinió) als joves per conèixer les seves necessitats en assumptes relacionats amb la participació en la vida democràtica.
 • Trobades i seminaris,esdeveniments informatius o debats entre joves i responsables polítics sobre la participació del joves en la vida democràtica.
 • Esdeveniments que simulin el funcionament de les institucions democràtiques i el paper dels polítics en aquestes institucions.

Terminis de presentació sol·licituds de subvencions

 • Febrer de l’any en curs, per a projectes que comencen entre l’1 de maig i el 31 d’octubre.
 • Abril de l’any en curs, per a projectes que comencen entre l’1 d’agost i el 31 de gener.
 • Octubre de l’any en curs, per a projectes que comencen entre l’1 de gener i el 30 de juny.

Valor afegit que es garantirà a través del projecte

 • Caràcter transnacional, especialment pel que es refereix a la mobilitat i la cooperació encaminades a l’assumpció d’un impacte sistèmic sostenible.
 • Complementarietat i sinergia amb altres programes i polítiques a escala nacional, internacional i de la Unió.
 • Contribució en un ús eficaç de les eines de transparència i reconeixement de la Unió.
Estats membres de la Unió Europea
Alemanya Finlàndia Malta
Àustria França Països Baixos
Bèlgica Grècia Polònia
Bulgària Hongria Portugal
Croàcia Irlanda República txeca
Dinamarca Itàlia República Eslovaca
Eslovènia Letònia Romania
Espanya Lituània Regne Unit
Estònia Luxemburg Suècia
    Xipre
     
Països que no pertanyen a la Unió Europea
República iugoslava de macedònia Liechtenstein Suïssa
Islàndia Noruega Turquia

 

Països veïns associats
Balcans orientals Europa oriental i Caucas Països associats mediterrània
Albània Armènia Algèria
Bòsnia i Hercegovina Azerbaidjan Egipte
Kosovo Bielorússia Israel
Montenegro Geòrgia Jordània
Servia Moldàvia Líban
  Ucraïna Líbia
  Federació Russa Marroc
    Palestina
    Síria
    Tunísia

Qui gestiona aquest programa?

La implementació del programa està principalment descentralitzada (excepte algunes accions) amb l’objectiu d’apropar-se a la realitat dels beneficiaris i adaptar-se als sistemes i situacions nacionals en matèria de joventut. En àmbit europeu el programa el gestiona la Comissió Europea a través de l’Agència Executiva d’Educació, Audiovisual i Cultura. En àmbit estatal, hi ha l’agencia nacional de Joventut gestionada per l’Injuve, i en el cas de Catalunya, la Direcció General de Joventut actua com a representant de l’Agència Nacional Espanyola. Les Agències promouen i implementen el programa en àmbit nacional i actuen com a enllaç entre la Comissió Europea i les entitats que sol·liciten els projectes. Entre les seves tasques han de recollir i facilitar informació sobre el programa, fer el procés de selecció, facilitar els processos informatius i donar suport als i les sol·licitants al llarg de tot el cicle del programa.

Què cal fer per sol·licitar un ajut al programa?

 1. Acreditar-se per a aconseguir el codi PIC http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/register_es.htm
 2. Fer un cop d’ull a la guia del programa
 3. Completar els formularis mitjançant l’aplicació informàtica
 4. Presentar el projecte de forma online en els terminis establerts. Tots els terminis finalitzen a les 12h (del migdia, hora de Brussel·les).

Recursos d’interès: