Skip to Content

cercador d'opcions de mobilitat

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Opcions de mobilitat

Activitats internacionals

Viatjar és una bona forma per conèixer altres realitats i maneres d’entendre el món. Però, a banda del que ens ofereixen les agències de viatge, hi ha moltes altres formes de viatjar que possiblement són més enriquidores i més útils per a la nostra formació.

En aquest apartat us oferim les definicions d’aquestes propostes alternatives i el contacte amb entitats que organitzen aquest tipus d’activitats. Intercanvis, camps de treball, formacions sobre participació juvenil, brigades, estades solidàries o voluntariats europeus són algunes de les activitats internacionals que teniu al vostre abast. 

Organitza:
Human Resource Development Centre (National Agency)
Lloc:
Sofia, Bulgària
Dates:
24-29 de setembre de 2019
Tema:
educació no formal
Data límit d'inscripció:
30.05.2019
Contacte:
tcabulgaria@hrdc.bg
Descripció:

Per què aquest curs de formació?

 • Estimular els participants per sentir i reflexionar sobre el poder de l’educació no formal (NFE) experimentant diferents tipus de mètodes educatius no formals.
 • Analitzar el paper i la recepció de la NFE als nostres diferents països en una Europa comuna. – Descobrir i debatre l’estratègia europea de l’ENF.
 • Lluitar contra els enfocaments cada vegada més consumidors cap als joves en l’àmbit de l’educació no formal.
 • Explorar significats, rols i complementarietat de diferents enfocaments i mètodes educatius (formals, no formals, informals).
 • Repensar les pràctiques diàries de la joventut.
 • Comprendre els principis de creació de programes i NFE dins d’Erasmus + Youth in Action.

Com es farà?

Per tal de tenir impactes reals, els participants experimentaran un enfocament innovador, utilitzant una immersió completa en el cicle d’aprenentatge experiencial: fer / sentir, reflectir, transferir… Per tenir un impacte profund, necessitem anar més enllà del funcionament clàssic dels cursos de formació. S’anima als participants a construir el seu propi procés de formació i aprenentatge, recolzat en un programa pedagògic ajustat. Considerem que aquesta és la condició per entendre el poder real de l’ENF.

El procés pedagògic

Un flux fonamental durant la formació es basa en:

 • Experimentar: diferents escenaris educatius, diferents mètodes d’educació no formal (jocs de rol, jocs de simulació, exercici …)
 • Reflexionar: sobre els mètodes i els seus impactes, sobre la potència i els límits de l’NFE, en la construcció d’un procés pedagògic …
 • Transferència: a la realitat pròpia dels participants, per tal de millorar les formes de treballar amb els joves
 • Compartir: diferents percepcions, situacions i experiències actuals.
 • Desenvolupar: la capacitat de construcció dels participants, incloure’ls en el procés de decisió del disseny del projecte (els participants decidiran algunes sessions que consideren que han de tenir), però també en la implementació del programa (“Poder als moments de la gent” ).

Els participants han de tenir almenys 18 anys i han de tenir un bon nivell d’anglès.

Per a veure’n més informació, podeu consultar el següent enllaç: Més informació

Organitza:
Junge Europäische Föderalisten Deutschland (JEF Germany) (Youth NGO)
Lloc:
Werbellinsee (prop de Berlín), Alemanya
Dates:
22-29 de juny de 2019
Tema:
Europeisme
Data límit d'inscripció:
30.05.2019
Contacte:
michal.rybacki@jef.eu
Descripció:

Una formació destinada a desenvolupar les capacitats de 39 participants de 13 països per organitzar formacions locals i orientar accions de promoció local que promoguin la “Nova Narrativa per a Europa” i adreçada als responsables de decisions europeus.

Sobre el curs de formació
La formació per a formadors i mentors implicarà 39 participants (activistes juvenils, treballadors de joventut i líders joves) de 13 països que desenvoluparan les seves habilitats per organitzar formacions locals i orientaran accions de promoció local que promoguin la “Nova Narrativa per a Europa” i que es dirigeixin principalment a les noves generacions de decisors europeus seleccionats. L’esdeveniment llançarà la fase de seguiment de la campanya “Jo escullo Europa” per tal de donar a conèixer les eleccions europees entre els joves.

La formació s’organitzarà paral·lelament al Young Europeans ‘Seminar 2019, un esdeveniment anual que reuneix prop de 600 joves i els donarà l’oportunitat de conèixer temes d’interès d’Europa i altres països, així com parlar de la seva experiència d’intercanvi amb voluntaris i estudiants. Els dos esdeveniments estaran interconnectats i permetran als participants aprendre els uns dels altres.

Perfil dels participants

 • Edat superior a 18 anys
 • Pràctics joves (treballadors juvenils, líders juvenils, formadors, facilitadors, activistes, membres del personal de les ONG i voluntaris)
 • Interessat en desenvolupar les seves habilitats en l’àmbit de la participació, la formació i la incidència dels joves
 • Capaç de treballar i comunicar-se en anglès

Sobre el projecte
Coordinat per una àmplia coalició d’organitzacions de la societat civil, el projecte “Joves europeus junts: camí cap al futur” (EYT-RTF) pretén animar els joves a participar en debats sobre Europa i votar a les eleccions europees 2019. Com a part del iniciativa, la campanya “I Choose Europe” va ser llançada per un esdeveniment juvenil a gran escala per a gairebé 2000 persones a París el 16 de març, seguit de les activitats locals a 13 països europeus, molts d’ells connectats per un viatge promocional amb autobús. La campanya en línia que utilitza les xarxes socials i un lloc web interactiu permet recopilar les idees dels joves sobre les eleccions europees i proporcionar-los eines per conscienciar sobre la importància de les votacions. Després de les eleccions, els joves activistes seran formats per promoure el compromís local per al futur d’Europa en cooperació amb els responsables de decisions locals i regionals.

Socis del projecte:

 • Joves federalistes europeus (JEF Europe), incloses seccions nacionals d’Àustria, Bèlgica, Bulgària, Finlàndia, França, Alemanya, Itàlia, Macedònia del Nord, Malta, Eslovènia i Espanya
 • Intercanvis educatius europeus: Youth for Understanding (EEE-YFU)
 • Animafac
 • Assemblea de regions europees (ARE)
 • Balcans més enllà de les fronteres
 • Centre de Diàleg Intercultural (CID)
 • Xarxa DYPALL
 • Europe4Youth
 • Unió de federalistes europeus (UEF)
Organitza:
Zenobia youth (Youth NGO)
Lloc:
Tetovo, República de Macedònia del Nord
Dates:
15-22 de juliol de 2019
Tema:
Interculturalitat
Data límit d'inscripció:
30.05.2019
Contacte:
fugg.zsanett@gmail.com
Descripció:

La formació augmentarà les competències de les treballadores de joventut sobre la comunicació i la cooperació intercultural i aportarà diversos mètodes d’ensenyament i enfocaments pedagògics per transferir aquest coneixement a les seves realitats juvenils locals.
Vivim en el moment en què més gent decideix viure fora del seu país d’origen que mai. Segons l’informe de la divisió de població de l’ONU, el 3,2% de la població mundial viu fora del seu país d’origen. Al llarg dels anys, al voltant de 72 milions d’immigrants s’han instal·lat a Europa.

Només la pròpia Unió Europea és la llar de més de 33 milions de persones nascudes fora de la UE. A més, les dades més recents d’Eurostat mostren que més de 17 milions de ciutadans van canviar el seu país de naixement a la UE per un altre país de la UE. La demanda de treballadors migratoris per cobrir els buits en els mercats de treball locals augmentarà a mesura que la població d’Europa s’estén. Els conflictes a l’Orient Mitjà estan obligant a més refugiats a buscar seguretat a la UE. Les societats europees estan mixtes ètnicament i culturalment i la tendència creix. Però a mesura que les societats es van barrejant, els conflictes entre les persones de diferents cultures estan augmentant. Això també augmenta la demanda de competències, mètodes i eines que s’han de posar en pràctica des dels treballadors joves que ja treballen amb aquestes persones per tal de millorar la comunicació i la cooperació per a la convivència pacífica.

La idea d’aquest projecte va sorgir d’aquest fet, que hem d’aportar diversos mètodes i eines que els joves treballadors d’àrees culturalment mixtes poden utilitzar eficaçment i desenvolupar les seves competències per treballar amb joves de diferents procedències culturals.

El projecte reunirà 34 participants de 10 organitzacions de 10 països. L’activitat principal del projecte és un curs de formació de 8 dies a Tetovo, Macedònia, del 15 al 22 de juliol, on els participants descobriran diversos enfocaments i mètodes pedagògics; Analitzar diferents aspectes de la cultura i la interculturalitat; la situació d’immigració, els reptes i les oportunitats d’integració; Analitzar la situació laboral dels joves, les competències laborals per a joves, la cartera i diferents eines i enfocaments en línia i fora de línia.
Metodologia: La formació es basarà en un enfocament participatiu i “centrat en el nen”, on els participants durant tota la formació experimentaran diferents mètodes i mètodes d’ensenyament.

L’objectiu principal d’aquest projecte és augmentar les competències dels treballadors joves sobre la comunicació i la cooperació intercultural i aportar diversos mètodes d’ensenyament i enfocaments pedagògics per transferir aquest coneixement a les seves realitats locals mentre treballa diàriament amb els joves.

Els objectius específics que surten de l’objectiu general són:

 • Reconèixer la importància única de cada cultura, posant l’accent en els valors compartits i la identitat plural
 • Augmentar la consciència intercultural i la comprensió dels diferents estils i enfocaments de comunicació en àrees multiculturals intercanviant opinions i experiències.
 • Promoure la tolerància, l’equitat i la solidaritat entre diferents cultures, nacionalitats, grups ètnics i religiosos, etc. Segons els directors de drets humans.
 • Desenvolupar actituds i comportaments positius per a menys discriminació i relacions interculturals més positives.
 • Experimentar els mètodes i les eines existents i alternatives per a l’educació intercultural en la tasca juvenil.
 • Millorar les habilitats de facilitació dels participants, els mètodes d’ensenyament i els enfocaments pedagògics per treballar amb els joves.
 • Animar els treballadors joves a implementar nous projectes i activitats d’aprenentatge i cooperació interculturals a les seves comunitats i organitzacions.
 • Promoure el programa Erasmus + i les eines i plataformes desenvolupades per la UE com a recurs per als treballadors joves per a l’aprenentatge mutu i la cooperació.
 • Permetre als treballadors juvenils utilitzar diferents mètodes formals i no formals per millorar el seu enfocament educatiu amb els joves.
 • Desenvolupar les seves habilitats TIC per a una millor gestió de projectes i una major difusió d’informació a comunitats més àmplies.

El producte final del projecte és un manual i una pàgina web per a treballadors joves que treballen en àrees interculturals amb diversos enfocaments pedagògics i mètodes d’ensenyament.

Organitza:
Anefore asbl (National Agency)
Lloc:
Ciutat de Luxemburg, Luxemburg
Dates:
22-27 de juliol de 2019
Tema:
treballadors juvenils i formadors i formadores
Data límit d'inscripció:
31.05.2019
Contacte:
magdalena.artsquare@gmail.com
Descripció:

En aquest curs les treballadores de la joventut, les educadores i les formadores, descobriran un nou enfocament, Design Thinking, per desbloquejar la creativitat, tant en ells mateixos com en els joves.
Design Thinking és una metodologia per a la resolució pràctica i creativa dels problemes, amb un resultat millorat en el futur. Però Design Thinking també és una actitud mental: la creença que tothom pot crear un futur més desitjable i un procés: un “fer-ho” per superar reptes difícils. Aquest sentiment de confiança i optimisme és molt necessari en l’educació, tant formal com no formal. Gràcies a aquesta metodologia, educadores, professores i formadores aprendran a cobrir als joves de curiositat creativa.

Durant la formació, les participants passaran per les 5 etapes del procés de Disseny del Pensament: Descobriment, Interpretació, Ideació, Experimentació, Proves:

 •  Afrontar les seves pròpies barreres a la creativitat (aversió al risc, por de fracassar) i descartar els patrons de pensament antics,
 • Conèixer noves eines per estimular la seva pròpia confiança creativa i la dels joves amb què treballen,
 • Descobrir com crear condicions inspiradores per als equips creatius (per exemple, canviar l’opció),
 • Aprendre a aplicar aquesta metodologia en l’educació no formal,
 • -Traduir Design Thinking als nostres projectes, organitzacions i comunitats internacionals.

Les organitzacions de Luxemburg podran transferir la metodologia als seus projectes actuals amb joves en llocs com joves, ONG i organitzacions juvenils.

El curs de formació es basa en un aprenentatge autònom: els participants es relacionaran amb les seves experiències i necessitats i les compartiran amb els seus companys de formació. A més, tindran l’oportunitat d’utilitzar espais interiors i exteriors d’una manera innovadora, ajustant-los a les seves necessitats d’aprenentatge. Després de cada pas, se’ls donarà el poder de mirar el procés des d’un meta-nivell i reflexionar sobre el que es pot transferir directament al treball per a joves i en el marc del programa Erasmus +.

Els nostres participants són treballadores juvenils, educadores, formadores i professorat que estan:

 • ja treballant activament amb joves en contextos no formals;
 • compromeses a assistir al curs de formació durant tota la seva durada;
 • motivades per compartir, aprendre i donar suport a les companyes en el procés d’aprenentatge;
 • capacitades per treballar en anglès.

Per a més informació, consulteu l’enllaç següent: Més informació

Organitza:
IUVENTA – Slovak Youth Institute, (National Agency)
Lloc:
Piešťany, República Eslovaca
Dates:
26-29 de juny de 2019
Tema:
Radicalització
Data límit d'inscripció:
31.05.2019
Contacte:
tomas.toth@iuventa.sk
Descripció:

Aquest curs de formació donarà als participants una comprensió més profunda del concepte d’extremisme i els dotarà d’eines per identificar i treballar amb aquells amb més risc.

L’augment de la inclinació dels joves cap als grups radicals, així com la presència d’intolerància a l’espai digital es torna cada vegada més preocupant, especialment en el context del discurs polític actual sobre migració, drets socials o igualtat de gènere. El curs de formació abordarà la radicalització dels joves i la seva visualització en el context social (grup juvenil, barri, aula), en el món en línia i en la intersecció on es troben els dos mons. La radicalització que condueix a la violència dels joves repercuteix en el seu benestar, així com en el benestar i l’estabilitat de les seves comunitats i del món sencer, ja que desafia els valors democràtics de la societat. Cal reconèixer i prevenir l’amenaça d’aquest tipus de radicalització a través d’intervencions primerenques, que poden ajudar a augmentar la resistència dels joves a l’extremisme i l’ús de la violència o el discurs de l’odi al món online.

Curs de formació per a joves, treballant directament amb joves vulnerables a la radicalització. Aquest curs de formació donarà als participants una comprensió més profunda del concepte d’extremisme i els dotarà d’eines per identificar i treballar amb aquells amb més risc. Es centrarà en com es pot utilitzar el diàleg intercultural en la tasca internacional per a joves per involucrar a aquells que d’una altra manera esdevindrien extremistes.

Objectius:

 • millorar el coneixement dels processos de radicalització per dotar els participants de la capacitat d’identificar els que estan més en risc i les eines per respondre
 • fer que els participants siguin més conscients de les oportunitats d’Erasmus + per donar suport al seu treball amb els joves en aquest context
 • proporcionar oportunitats per compartir iniciatives de bones pràctiques per desafiar l’extremisme dels joves